Nama lengkapnya al-‘Allamah al-Mufti Syeikh Syed Ahmad bin Zaini bin Ahmad al-Dahlan al-Hasani al-Makki, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali melalui jalur Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. Dilahirkan di Makkah pada tahun 1233 Hijrah bersamaan 1818 Masihi.

Beliau belajar dengan tekun di Masjid al-Haram, antara para ilmuan ternama Makkah al- Mukarramah ketika itu yang telah dilazimi atau mungkin dilazimi ialah Syeikh ‘Uthman bin Muhammad al-Dimyati, Syeikh al-Mufti Abdullah Siraj al-Hanafi, Abdul Rahman al-Kuzbari dan Maulana Ishaq al-Makki.
Syeikh Ahmad Dahlan menjadi khadam ilmu yang istiqamah dan amat gigih dengan mengajar di Masjid al-Haram berbagai keilmuan terutama fiqh dan hadith berdasarkan kitab Sunnah Sittah, kemudian dilantik sebagai Mufti Makkah bagi mazhab al-Syafie. 
Antara murid ternamanya ialah al-Faqih Abu Bakar Syato, Syed Ahmad al-‘Attas, Syeikh Hussain al-Habasyi, Syed Ahmad al-Saqqaf, Syeikh Muhammad bin Ismail al-Fatoni dan Syeikh Wan Ahmad al-Fatoni. Syed Ahmad Dahlan wafat di Madinah pada tahun 1304H bersamaan1887M , beliau telah menulis sebanyak lebih 20 buah kitab sepanjang hayatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *