Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad ialah seorang tokoh terkenal di Malaysia yang berjaya dalam bidang perniagaan, ekonomi dan agama. Beliau dilahirkan pada 4 Julai 1944 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang dan belajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Stowell dan kemudian di Sekolah Menengah Teknik Bukit Mertajam.
Selepas menamatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan, beliau bekerja dalam sektor perindustrian dan kemudian melanjutkan pelajarannya ke luar negara untuk mengikuti kursus perbankan di London, England dan kemudian di Amerika Syarikat untuk menimba ilmu dalam bidang perbankan dan ekonomi.
Selain daripada kejayaan dalam bidang perniagaan dan ekonomi, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad juga mempunyai minat yang mendalam dalam bidang agama dan telah melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar di Mesir untuk memperdalam ilmu agama.
Beliau juga terlibat dalam pelbagai organisasi agama di Malaysia dan menjadi anggota Lembaga Peperiksaan Kadi dan Imam Negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam bidang pendidikan dan pernah menjadi ahli lembaga pengarah Universiti Teknologi MARA dan juga Universiti Tun Abdul Razak.
Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad dikenali sebagai seorang ulama dan pemimpin yang berpengaruh di Malaysia. Beliau telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan termasuklah Darjah Seri Setia Mahkota Malaysia (SSM), Darjah Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK), Darjah Dato’ Paduka Mahkota Perak (DPMP), dan banyak lagi.
Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad telah dianugerahkan gelaran Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, satu daripada jawatan penting dalam Majlis Raja-Raja di Malaysia. Sebagai Penjaga Mohor Raja-Raja, beliau mempunyai tanggungjawab untuk mengumumkan tarikh-tarikh penting dalam kalender Islam seperti permulaan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri.
Pengumuman tarikh permulaan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri dibuat berdasarkan pemerhatian kenaikan bulan baru. Kaedah tradisional ini digunakan untuk menentukan permulaan bulan Hijriah. Tugas ini memerlukan kepakaran dan pengetahuan dalam astronomi dan fiqh Islam untuk menentukan tarikh yang betul dan sah. Pelantikan Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad ke jawatan ini menunjukkan kepercayaan serta pengiktirafan terhadap kebolehan dan kepakaran beliau dalam bidang ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *