Kelapa adalah tanaman yang memerlukan jumlah keluasan tanah yang besar dan berdekatan dengan sumber air. Oleh yang demikian, kawasan yang sesuai untuk tanaman kelapa adalah kawasan yang berdekatan dengan sungai. Di kawasan Sabak Bernam, terdapat sungai yang 
dinamakan Sungai Bernam dimana sungai ini memisahkan antara negeri Selangor dan Perak. 
Kawasan yang berdekatan dengan sungai ini mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk beberapa jenis tanaman seperti padi, kelapa sawit dan kelapa. Awal tahun 1920-an, terdapat banyak syarikat milik British yang muncul untuk membuka ladang dan estet di kawasan yang berpotensi besar untuk dimajukan sebagai kawasan tanaman seperti di kawasan Selangor. 
Malah bentuk muka bumi yang rata di kawasan tersebut telah menyebabkan ia sesuai untuk tanaman seperti kelapa. Tanaman kelapa menjadi keutamaan kerana mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran seperti kelapa kering, todi, sabut kelapa dan juga arang. Oleh yang demikian, kelapa memberikan pulangan yang amat lumayan kerana terdapat banyak hasil sampingan yang boleh 
dijual melalui hasil daripada kelapa itu sendiri. 
Pasaran tempatan pula lebih memerlukan kelapa kering untuk diproses menjadi minyak. Hal ini demikian kerana masyarakat tempatan kebanyakannya menggunakan minyak kelapa sebagai bahan dalam masakan mereka. 
Oleh itu, sememangnya kelapa kering mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran tempatan. 
Oleh hal yang demikian, terdapat surat permohonan daripada syarikat United Plantations Ltd untuk membuka tanah seluas 20 ekar di mukim Sabak untuk tujuan tanaman kelapa.
Di dalam surat permohonan tersebut, syarikat memohon untuk membuka tanah seluas 20 ekar di kawasan Sabak bagi tujuan pertanian kelapa sahaja. 
Tiada tanaman lain akan ditanam 
di kawasan tersebut kerana ia dilihat amat sesuai untuk tanaman kelapa kerana bentuk muka buminya yang rata dan berhampiran dengan sumber air. Kawasan yang dipohon itu turut mengenai sedikit kawasan hutan sekunder iaitu sebanyak 2 ekar manakala bakinya adalah 
hutan utama. 
Dalam permohonan tersebut juga terdapat beberapa syarat yang diletakkan oleh 
pihak syarikat terhadap pihak kerajaan negeri Selangor. Antara syarat yang diletakkan adalah harga premium sebanyak $5 seekar, kaedah penanaman adalah di bawah kuasa kerajaan yang 
mengikut enakmen tanah 1914, kadar sewaan yang mengikut syarat Undang-Undang Tanah 13-B-(iii)(a), klausa saliran dan syarat terakhir yang diletak adalah tiada sebarang tanaman getah akan di tanam di kawasan tersebut. 
Oleh hal yang demikian, jelas bahawa hanya tanaman kelapa sahaja yang akan di tanam di kawasan tersebut dan menyebabkan mukim Sabak Bernam
mempunyai jumlah tanaman kelapa yang besar. Kesannya menyebabkan ramai petani tempatan turut menanam kelapa selain daripada syarikat-syarikat milik British.
 
Surat permohonan yang bertarikh 2 Oktober 1924 dihantar oleh syarikat United Plantation Limited kepada Pegawai Daerah Kuala Selangor di Pejabat Tanah dan disertakan dengan pelan tanah di kawasan yang ingin dibuka. 
Ia menunjukkan syarikat ini telah 
mempunyai perancangan untuk membuka satu lagi tanah pertanian di dalam negeri Selangor.
Sumber : Sejarah Penanaman Kelapa di Selangor (UPSI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *