Kampung Tengah ini sejarah pembukaannya dibuka oleh Haji Hassan bin Kudin pada tahun 1906. Sebab namanya digelar Kampung Tengah ini kerana kedudukan kampung ini ialah antara Kampung Baharu dan Kampung Tebuk Berihun. 

Haji Hassan ini berasal dari Banjarmasin, Kalimantan. Sidang yang pertama bagi Kampung Tengah ialah Haji Hassan bin Kudin, dan Sidang kedua jalah Haji Hadi sehingga tahun 1969. Ini diikuti oleh Sidang Ramli bin Ribut, Sidang Haji Hashim bin Osman (1970-1980), dan Sidang Mokhtar bin Haji Hashim dari tahun 1980.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *