Di petak 103, berdekatan dengan makam Saidatina Khadijah r.a bersemadinya para alim ulama hijaz yang bersangatan alim, iaitu :
1. Imam Fudayl Bin Iyad
2. Imam Ibrahim Bin Adham
3. Imam Ibnu Hajar al-Haitami
4. Habib Muhammad Bin Alwi al-Saggaf
5. Habib Alwi Bin Abdullah al-Haddad
6. Sayyid Muhammad Amin Kutbi dan ramai lagi
Sumber : Tengku Yusuff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *