Terdapat satu golongan masyarakat di Jepun yang menjadikan kafe siber sebagai tempat tinggal mereka kerana harganya lebih murah berbanding apartment. Golongan ini digelar sebagai “Cyber Homeless”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *