Berita Harian 1962

SUNGAI BESAR, Sabtu:- Untok memperkuat PAS Chawangan Sungai Besar maka satu gerakan menu- bohkan ranting di-kawasan Sungai Besar akan di-la- kukan tidak lama lagi oleh chawangan tersebut.
Demikian diterangkan oleh Ketua PAS Chawangan Sungai Besar, Ustadz Haji Hakim bin Haji Abdullah, kepada Berita Minggu.
Beliau berkata bahawa dengan adanya gerakan demikian maka PAS yang salama ini belum kuat dikawasan ini akan dapat diperkuat.
Ranting2
Dalam rangka gerakan ini akan didirikan bebuah ranting PAS dikawasan Sungai Besar dan satu kempen memberi penerangan2 kepada orang ramai akan di-laksanakan tidak lama lagi.
Hingga kini PAS di-ka- wasan ini hanya mempun- yai 4 buah ranting sahaja, ia-itu Ranting Parit 11 Sungai Nibong, Parit 11 Sungal Panjang Parit 6 dan Simpang Lima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *