Gambar bertajuk “Vrouwen en kinderen van het Laras-hoofd te Soengei Poear” iaitu isteri-isteri dan anak-anak ketua laras iaitu Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman. Ia dirakam di Sungei Puar, Sumatera Barat, Hindia Timur Belanda (Indonesia) pada tahun 1890. Datuak Tumangguang Sutan Sulaiman adalah salah seorang ketua laras (larashoofd) Minangkabau yang terkemuka pada zamannya, dan beliau memegang jawatan ketua laras Sungai Puar dari tahun 1870-an sehingga 1930-an. Dalam gambar ini Datuak Tumangguang kelihatan berdiri paling belakang dengan mendukung anak lelaki beliau (kelihatan bahagian kepala sahaja).

Sumber: Leiden University Libraries, Amsterdam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *