Keadaan geografi dan kesesuaian tanah telah menjadi nadi penggerak pembangunan sektor penanaman padi di Sabak Bernam. Pembangunan sistem pengairan yang sistematik telah menjadi faktor utama Sabak Bernam sebagai antara kawasan penanaman padi yang utama di Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *