Syeikh Ahmad Zaini Dahlan : Mufti terakhir Mekkah zaman Khilafah Uthmaniyyah

Nama lengkapnya al-‘Allamah al-Mufti Syeikh Syed Ahmad bin Zaini bin Ahmad al-Dahlan al-Hasani al-Makki, nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali melalui jalur Syeikh Abdul Qadir al-Jilani. Dilahirkan di Makkah pada tahun 1233 Hijrah bersamaan 1818 Masihi. Beliau belajar dengan tekun di Masjid al-Haram, antara para ilmuan ternama Makkah al- Mukarramah ketika itu yang telah dilazimi atau mungkin dilazimi ialah […]