Terjemahan :

Tuan,
Saya berbesar hati untuk melaporkan bahawa sekolah- sekolah Melayu di Sabak dan Kampong Bahru di Bernam, Kuala Selangor, telah ditutup atas arahan pihak perubatan kerana kolera.
2. Saya dimaklumkan bahawa cuti rehat nampaknya semakin serius dan pada masa ini adalah mustahil untuk menyatakan bila sekolah boleh dibuka semula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *